ΜΜ209Υ01 ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ: Έναρξη και σελίδα eClass

ΜΜ209Υ01 ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ: Έναρξη και σελίδα eClass

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος ΜΜ209Υ01 ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ,  την Tε. 13 Οκτωβρίου 2021 θα λάβει χώρα προπαρασκευαστική παρουσίαση με αντικείμενο την εισαγωγή στο σύστημα ανάπτυξης μικρο-ελεγκτή Arduino C/C++ (εισηγητής κ. Α. Χατζόπουλος). Το σύστημα Arduino θα χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση των εργασιών και την επεξεργασία ασκήσεων, παραδειγμάτων κλπ. Οι Ασκήσεις Πράξεις θα ξεκινήσουν επόμενη εβδομάδα (από Δε. 18/10).
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του μαθήματος κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο (ανακοινώσεις, τεκμηρίωση, μηνύματα κλπ.) θα διακινούνται μέσω της σελίδας του μαθήματος στο σύστημα  Open eClass του Πανεπιστημίου. Για να εγγραφείτε απαιτείται αίτηση στο σύστημα eClass και αποδοχή από τους διδάσκοντες διαχειριστές.
https://eclass.uniwa.gr/courses/MECH156/