ΜΜ209Υ01 Μηχατρονική: προγραμματισμός Ασκήσεων Πράξης

ΜΜ209Υ01 Μηχατρονική: προγραμματισμός Ασκήσεων Πράξης

Με έναρξη την Τετάρτη 25 Οκτ., οι ασκήσεις πράξης του μαθήματος προγραμματίζονται στο δίωρο της Τετάρτης 1700-1900 (κ. Τσαΐνης , αίθουσα Α210).