Μοντελοποίηση και Υπολογισμός Κατασκευών (CAE)

Μοντελοποίηση και Υπολογισμός Κατασκευών (CAE)

Οι Εγγραφές στο Θεωρητικό και Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος “Μοντελοποίηση και Υπολογισμός Κατασκευών (CAE)” θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 (14:00) έως και Δευτέρα 07 Μαρτίου 2022 (23:59) μέσω της πλατφόρμας moodle (moodle.uniwa.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει αρχικά να αυτό-εγγραφούν στο μάθημα και στη συνέχεια στο τμήμα “Εγγραφές – Εαρινό 2021/2022” να επιλέξουν “Εγγραφή για την παρακολούθηση Θεωρίας (2021-2022)” και “Εγγραφή-Επιλογή Εργαστηριακού Τμήματος (2021-2022)” για την εγγραφή τους στη θεωρία και στο εργαστήριο αντίστοιχα.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την εβδομάδα 08-11 Μαρτίου 2022.