Περιβάλλον & Βιομηχανική Ανάπτυξη – Εγγραφές Moodle & Εργαστήριο

Περιβάλλον & Βιομηχανική Ανάπτυξη – Εγγραφές Moodle & Εργαστήριο

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Περιβάλλον & Βιομηχανική Ανάπτυξη, ότι οι εγγραφές εργαστηρίου θα γίνουν online μέσω της πλατφόρμας moodle. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει πρώτα να κάνουν εγγραφή στο μάθημα (αυτοεγγραφή) με κλειδί εγγραφής env2021, και στη συνέχεια να κάνουν εγγραφή στο εργαστηριακό τμήμα που επιθυμούν. Η σχετική διαδικασία εγγραφής θα είναι ενεργή στο χώρο του μαθήματος στην ενότητα «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» από Τρίτη 02/03/2021 και ώρα 9:00 έως  Σάββατο 06/03/2021 και ώρα 23:59. Ο/η κάθε φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα εγγραφής σε ένα μόνο εργαστηριακό από τα 6 διαθέσιμα τμήμα αλλά και δικαίωμα αλλαγής της επιλογής του έως τη λήξη της προθεσμίας.

Τα μαθήματα θεωρίας και εργαστηρίου θα ξεκινήσουν από την ερχόμενη εβδομάδα (10&12/3 εργαστήριο, 11/3 θεωρία) μέσω ms teams. Στις αντίστοιχες ομάδες θα προστεθούν μόνο όσοι/ες είναι γραμμένοι/ες στο moodle του μαθήματος.

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων, αλλά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετική με το μάθημα, θα ανακοινώνεται μέσω της πλατφόρμας.

Στο πεδίο “Ερωτήσεις – Απορίες σχετικά με το μάθημα” της σελίδας του μαθήματος οι φοιτητές/τριες μπορούν να  επικοινωνήσουν με το προσωπικό του εργαστηρίου.