ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πα.Δ.Α.

Η εξέταση του μαθήματος περιλαμβάνει απαντήσεις σε Θεωρητικές Ερωτήσεις με κλειστές σημειώσεις και συμβολή κατά 50% στο βαθμό εξέτασης ΚΑΙ επίλυση Υπολογιστικών Ασκήσεων με ανοιχτές σημειώσεις με αντίστοιχη συμβολή κατά 50% στο βαθμό εξέτασης.

Τα δύο τμήματα της εξέτασης γίνονται διαδοχικά, δηλαδή πρώτα οι Θεωρητικές Ερωτήσεις (χωρίς σημειώσεις), ακολουθεί μικρό διάλειμμα (περίπου πέντε (5) λεπτών) και στη συνέχεια η επίλυση Υπολογιστικών Ασκήσεων (με ανοιχτές σημειώσεις).

Οι βασικές ενότητες στις οποίες εξετάζονται οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος Περιβάλλον και Βιομηχανική Ανάπτυξη περιλαμβάνουν:

  1. Φυσικός Κόσμος και Περιβάλλον. Η έννοια του Οικοσυστήματος, τα κυριότερα πλανητικά Οικοσυστήματα. Τα όρια της ανάπτυξης (ενέργεια, υδάτινοι πόροι, τρόφιμα, φυσικοί πόροι).
  2. Προσπάθεια Ανάπτυξης με Σεβασμό στο Περιβάλλον. Το Οικολογικό Κίνημα. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. Ευρωπαϊκά Προγράμματα για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η έννοια της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Η Παγκοσμιότητα της Ρύπανσης και τα Εθνικά Δικαιώματα.
  3. Η Ατμοσφαιρική Ρύπανση στην Ελλάδα. Ο τομέας των Μεταφορών και η περιβαλλοντική επιβάρυνση.
  4. Καταγραφή της Ενεργειακής – Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Ελλάδα. Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου. Το Εθνικό/Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Κλιματική Μεταβολή.
  5. Το Φαινόμενο της Καταστροφής του Στρατοσφαιρικού Όζοντος.
  6. Εισαγωγή στην Προστασία Υδάτινων Πόρων.
  7. Θαλάσσια Ρύπανση. Αξιολόγηση Μεθόδων Απορρύπανσης Θαλασσών.
  8. Πυρηνική Ενέργεια-Πυρηνικές Εφαρμογές. Ραδιενεργή Ρύπανση-Πυρηνικά Ατυχήματα.

 

Εκ μέρους της Διδακτικής Ομάδας

Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης

Καθηγητής