ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2021-2022

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2021-2022

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής του 9ου εξαμήνου «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας» (MM209Ε03), παρακαλούνται να εγγραφούν στην αντίστοιχη σελίδα του eclass και να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις.

Οι φοιτητές/σπουδαστές παλαιότερων προγραμμάτων σπουδών, παρακαλούνται να συμβουλευτούν τον πίνακα αντιστοιχήσεων που έχει ανακοινωθεί στη σελίδα της γραμματείας του Τμήματος.