Θερμικές Εγκαταστάσεις Παραγωγής Ενέργειας. Εγγραφή στην e-class, θεωρία και Εργαστήριο.

Θερμικές Εγκαταστάσεις Παραγωγής Ενέργειας. Εγγραφή στην e-class, θεωρία και Εργαστήριο.

Λόγο εκκαθάρισης του αρχείου στην e-class, έγινε διαγραφή των παλαιών φοιτητών 2021-2022. Παρακαλώ να εγγραφούν όλοι οι φοιτητές που χρωστάνε το μάθημα, στο εργαστήριο και την θεωρία. Όσοι έχουν περάσει το εργαστήριο και όχι την θεωρία παρακαλούνται, επίσης, να εγγραφούν στην e-class του εργαστηρίου και της θεωρίας.

Επίσης να εγγραφούν και οι φοιτητές που το παρακολουθούνε φέτος πρώτη φορά, στην θεωρία και στο εργαστήριο με το ιδρυματικό email.

Σχετικά με τις ομάδες του εργαστηρίου, παρακαλώ να επιλέξετε μία από τις τέσσερεις ομάδες του εργαστηρίου που έχουν δημιουργηθεί στην e-class.

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργείας του μαθήματος και την βαθμολογία έχουν αναρτηθεί στην e-class του μαθήματος “ Ανάλυση λειτουργείς του μαθήματος ΘΕΠΕ”.