ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Γραμματεία θα δέχεται τις αιτήσεις εξέτασης Πτυχιακών/Διπλωματικών εργασιών μέχρι 03-07-2020.
Η αίτηση εξέτασης θα συνοδεύεται με την εισήγηση του αρμόδιου υπεύθυνου καθηγητή.
Η κατάθεση θα γίνεται ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας μόνο από το Ιδρυματικό e-mail των φοιτητών/φοιτητριών.
Εδώ θα βρείτε το έντυπο της αίτησης εξέτασης Πτυχιακής εργασίας και το έντυπο της εισήγησης.
Εδώ θα βρείτε το έντυπο της αίτησης εξέτασης Διπλωματικής εργασίας και το έντυπο της εισήγησης.