ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία κατάθεσης αίτησης ανάληψης Πτυχιακής ή Διπλωματικής εργασίας παρατείνεται έως την Κυριακή, 29-30-2020.