Νέα έκδοση του Ωρολόγιου Προγράμματος για το Χειμερινό εξάμηνο 2021-2022.

Νέα έκδοση του Ωρολόγιου Προγράμματος για το Χειμερινό εξάμηνο 2021-2022.

Εδώ θα βρείτε την τελευταία έκδοση του Ωρολόγιου Προγράμματος για το Χειμερινό εξάμηνο 2021-22. Οι αλλαγές αφορούν μαθήματα όπως: Θερμικές Εγκαταστάσεις Παραγωγής Ενέργειας, Φυσική, εργαστήρια Μηχανολογικής Σχεδίασης CAD I, κ.α.