Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών