ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι