ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 2022

Έντυπα Διπλωματικής Εργασίας:

4 Αίτηση Εξέτασης Διπλωματικής Εργασίας

7 Δήλωση Συγγραφέα Διπλωματικής Εργασίας

Έντυπα Πτυχιακής Εργασίας:

4 Αίτηση Εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας

7 Δήλωση Συγγραφέα Πτυχιακής Εργασίας