ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ