ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία του Τμήματος  Μηχανολόγων Μηχανικών θα πραγματοποιηθεί στις 08 Δεκεμβρίου 2023,  ημέρα Παρασκευή  10:00 – 13:00.

Όσοι από τους  φοιτητές-φοιτήτριες  δεν έχουν υποβάλλει ακόμα αίτηση συμμετοχής στην ορκωμοσία μπορούν να την υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο έως την 08/11/2023, (μαζί με την αίτηση ορκωμοσίας πρέπει να παραδώσετε στην Γραμματεία την Ακαδημαϊκή σας ταυτότητα).
Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με τους αριθμούς μητρώου των αποφοίτων που θα συμμετέχουν στην τελετή καθομολόγησης καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία.