Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης 22439/07.07.2022 για την Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης 22439/07.07.2022 για την Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η Αποδοχή Αποτελεσμάτων για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ, στις ανακοινώσεις