Δ’ εκδοση ωρολόγιου προγράμματος εαρινού εξαμήνου.

Δ’ εκδοση ωρολόγιου προγράμματος εαρινού εξαμήνου.

H Δ έκδοση του προγράμματος έχει αναρτηθεί εδώ.
Η μοναδική μεταβολή αφορά τη μη διδασκαλία μίας (1) ώρας Μαθηματικών ΙΙ, έκαστη Παρασκευή.