ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2021-2022 θα γίνουν μέσω του Web  από τη σελίδα https://sso.uniwa.gr/  την περίοδο  11/10/2021 έως 24/10/2021.

Τονίζεται:

  • ότι η επιτυχής ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων στις προβλεπόμενες προθεσμίες είναι ευθύνη των ίδιων των φοιτητών-φοιτητριών.
  • Κατόπιν αυτού όλοι οι φοιτητές-φοιτήτριες οφείλουν να εκτυπώνουν τη δήλωση μαθημάτων τους, μετά το στάδιο της επαλήθευσης για αποφυγή προβλημάτων και απόδειξη έγκυρης δήλωσης.
  • οι ώρες δήλωσης μαθημάτων έως το 10ο εξάμηνο είναι 40 και από το 11ο εξάμηνο είναι 52 για τους φοιτητές που ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών Α.Ε.Ι. (5ετούς)
  • οι ώρες δήλωσης μαθημάτων από το 9ο εξάμηνο είναι 52 για τους φοιτητές που ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών Τ.Ε.Ι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές-φοιτήτριες που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και μόνο, με αριθμό μητρώου 18392………, υποχρεούνται πριν δηλώσουν μαθήματα να προβούν πρώτα σε επιλογή κατεύθυνσης. Οι Κατευθύνσεις είναι οι εξής: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.

Εδώ θα βρείτε την αίτηση επιλογής Κατεύθυνσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Την επιλογή Κατεύθυνσης θα την αποστείλετε με e-mail στη Γραμματεία, mech@uniwa.gr αποκλειστικά και μόνο από το Ιδρυματικό σας email.

Βάσει του Εσωτερικού κανονισμός λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 4621/21 Οκτωβρίου 2020).

 Άρθρο 34 Επιλογή Κατεύθυνσης

  1. Στην περίπτωση που το Π.Π.Σ. το οποίο παρακολουθεί ο φοιτητής έχει κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου, η επιλογή της κατεύθυνσης γίνεται από τον φοιτητή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις οι οποίες έχουν καθοριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.
  2. Ο φοιτητής δικαιούται μία και μόνο αλλαγή στην κατεύθυνση που επέλεξε αρχικά, η οποία πραγματοποιείται κατόπιν αίτησής του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος και έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται έως την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου από εκείνο της επιλογής κατεύθυνσης, σύμφωνα με το Π.Π.Σ.
  3. Μαθήματα της αρχικής κατεύθυνσης, στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής και δεν είναι κοινά με τη νέα κατεύθυνση, δεν λαμβάνονται υπόψη στις προϋποθέσεις για τη λήψη του τίτλου ούτε στον υπολογισμό του βαθμού Πτυχίου/Διπλώματος και καταχωρίζονται στο Παράρτημα Διπλώματος.

 

Οι δηλώσεις μαθημάτων των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιηθούν από τη Γραμματεία.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι αναρτημένο την ιστοσελίδα του Τμήματος: http://mech.uniwa.gr/