ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Αγαπητοί φοιτητές μας,

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2022-2023 θα γίνουν μέσω Web από τη σελίδα https://sso.uniwa.gr/ την περίοδο 24/10/2022 έως 31/10/2022.

Τονίζεται:

  • Ότι η επιτυχής ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων στις προβλεπόμενες προθεσμίες είναι ευθύνητων ίδιων των φοιτητών-φοιτητριών.
  • Κατόπιν αυτού όλοι οι φοιτητές-φοιτήτριες οφείλουν να εκτυπώνουν τη δήλωση μαθημάτων τους, μετά το στάδιο της επαλήθευσης για αποφυγή προβλημάτων και απόδειξη έγκυρης δήλωσης.
  • Οι ώρες δήλωσης μαθημάτων έως και το 10 εξάμηνο είναι 40. 
  • Από το 11ο εξάμηνο είναι 52 για τους φοιτητές που ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών Π.Ε. (5ετούς).
  • Οι ώρες δήλωσης μαθημάτων είναι μέχρι 52 για τους φοιτητές που ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών Τ.Ε.
  • Οι φοιτητές-φοιτήτριες που ολοκληρώνουν κύκλο σπουδών Τ.Ε. θα πρέπει στις δηλώσεις τους να επιλέξουν μαθήματα μέσα από το ισχύον πρόγραμμα σπουδών ΠΑ.Δ.Α., σύμφωνα με τις αντιστοιχίσεις μαθημάτων που έχουν αποφασιστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.

(Από Ιστοσελίδα Τμήματος: Νέο Πρόγραμμα Σπουδών-Αντιστοιχίσεις – Επιλέγετε εδώ).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές-φοιτήτριες που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μόνο, με αριθμό μητρώου 19392………, υποχρεούνται πριν δηλώσουν μαθήματα να προβούν πρώτα σε επιλογή κατεύθυνσης. Οι Κατευθύνσεις είναι οι εξής: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ή ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Εδώ θα βρείτε την αίτηση επιλογής Κατεύθυνσης ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ή ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Την επιλογή Κατεύθυνσης θα την αποστείλετε με e-mail στη Γραμματεία, mech@uniwa.gr αποκλειστικά και μόνο από το Ιδρυματικό σας e–mail.

Βάσει του Εσωτερικού κανονισμός λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 4621/21 Οκτωβρίου 2020).

 Άρθρο 34 Επιλογή Κατεύθυνσης

  1. Στην περίπτωση που το Π.Π.Σ. το οποίο παρακολουθεί ο φοιτητής έχει κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου, η επιλογή της κατεύθυνσης γίνεται από τον φοιτητή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις οι οποίες έχουν καθοριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.
  2. Ο φοιτητής δικαιούται μία και μόνο αλλαγή στην κατεύθυνσηπου επέλεξε αρχικά, η οποία πραγματοποιείται κατόπιν αίτησής του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος και έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται έως την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου από εκείνο της επιλογής κατεύθυνσης, σύμφωνα με το Π.Π.Σ.
  3. Μαθήματα της αρχικής κατεύθυνσης, στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής και δεν είναι κοινά με τη νέα κατεύθυνση, δεν λαμβάνονται υπόψη στις προϋποθέσεις για τη λήψη του τίτλου ούτε στον υπολογισμό του βαθμού Πτυχίου/Διπλώματος και καταχωρίζονται στο Παράρτημα Διπλώματος.

 

Οι δηλώσεις μαθημάτων των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιηθούν από τη Γραμματεία.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι αναρτημένο την ιστοσελίδα του Τμήματος: http://mech.uniwa.gr/.