ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων, έχουν τη δυνατότητα από 21/03/2021 έως και 31/03/2021 να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος mech@uniwa.gr αίτηση εκπρόθεσμης εγγραφής, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, καθώς και τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
Η απόφαση για την έγκριση της εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων λαμβάνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.