ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων, έχουν τη δυνατότητα από 31/10/2023 έως και 12/11/2023 να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος mech@uniwa.gr μόνο από το ιδρυματικό τους email αίτηση εκπρόθεσμης εγγραφής, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, καθώς και τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Αίτηση Εκπρόθεσμης Εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων