ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Τα μαθήματα και τα εργαστήρια για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024 γίνονται με φυσική παρουσία φοιτητών σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων που έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.