Ενημέρωση για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκή Φοιτητική Ταυτότητα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ενημέρωση για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκή Φοιτητική Ταυτότητα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ενημέρωση για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκή Φοιτητική Ταυτότητα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα