ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ του Προγράμματος της Εξεταστικής του Ιουλίου 2024