Επιτυχόντες (ΑΘΛΗΤΕΣ) ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Επιτυχόντες (ΑΘΛΗΤΕΣ) ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Ενημερώνουμε ότι οι επιτυχόντες (ΑΘΛΗΤΕΣ) ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, θα πρέπει από 13/11/2023 έως και 17/11/2023 να παραδώσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών:

 Τα δικαιολογητικά που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την κατηγορία των αθλητών:
1) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2) Μια έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας
3) Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άρρενες)

Αφού παραληφθούν τα δικαιολογητικά από τη Γραμματεία και καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι δυνατή η έκδοση κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και βεβαιώσεων σπουδών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 2023-2024