ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022