ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Από την Τρίτη 18/6 έως και την Πέμπτη 20/6/2024 θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου μόνο για τους φοιτητές που δεν πραγματοποίησαν δήλωση μαθημάτων.

Οι δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν για τους φοιτητές του Τμήματος ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της παρακάτω διεύθυνσης: 

https://sso.uniwa.gr/login?service=https%3A%2F%2Fservices.uniwa.gr%2Flogin%2Fcas/

αποκλειστικά με τη χρήση του Ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Το ανώτατο όριο δήλωσης ωρών μαθημάτων είναι:

· 40 ώρες για τους φοιτητές έως και το 10ο εξάμηνο σπουδών.

· 52 ώρες για τους φοιτητές από 11ο εξάμηνο σπουδών και άνω.

Επισημαίνεται ότι βαθμολογίες μαθημάτων τα οποία δεν έχουν δηλωθεί δεν θα καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα της Γραμματείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία αφορά και τους νεοεισαχθέντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 καθώς και τους φοιτητές από μετεγγραφή.