Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συγγραμμάτων-Παρασκευή 5/5/2023

Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συγγραμμάτων-Παρασκευή 5/5/2023

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των συγγραμμάτων του εαρινού εξαμήνου από τους φοιτητές είναι η Παρασκευή 5 Μαΐου 2023.
Επίσης, σημειώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές είναι η Παρασκευή 19 Μαΐου 2023.