Πίνακες εισαγομένων στα Tμήματα της Tριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδ. έτος 2021-2022 των υποψηφίων οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Επαγγελματικών Λυκείων 2021 με το σύστημα εισαγωγής του ν.4186/2013

Πίνακες εισαγομένων στα Tμήματα της Tριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδ. έτος 2021-2022 των υποψηφίων οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Επαγγελματικών Λυκείων 2021 με το σύστημα εισαγωγής του ν.4186/2013

Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Tμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Tριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 των υποψηφίων οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Επαγγελματικών Λυκείων 2021 με το σύστημα εισαγωγής του ν.4186/2013 (Α’ 193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 13Β του ν.4186/2013 (Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του αρ. 42 του ν.4521/2018 (Α’ 38) και τροποποιήθηκε με το αρ. 7 του ν.4777/2021 (Α’ 25), και 68 του ν.4653/2020 (Α’ 12) και της Φ.253.2/111290/Α5 (Β’ 4200/10-09-2021) υπουργικής απόφασης.

Εδώ θα δείτε το έγγραφο.

Αίτηση Αρχικής Εγγραφής

Στοιχεία επικοινωνίας της Γραμματείας του Τμήματος:

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Κτήριο Β, 1ος Όροφος, Γραφείο 109

Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250

Τ.Κ.: 12241, Αιγάλεω

Τηλέφωνο: 210-5381227

e–mail: mech@uniwa.gr 

Ώρες κοινού:

 Δευτέρα:  12:00 – 14:00

Τετάρτη:  9:00 – 11:00

Παρασκευή:  12:00 – 14:00 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η επικοινωνία γίνεται μόνο τηλεφωνικά (8:00-15:00) και μέσω e-mail.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες δυσμενείς συνθήκες λόγω covid-19, για όσες υποθέσεις δεν είναι εφικτό να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο (τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς) και κρίνεται απολύτως αναγκαία η φυσική παρουσία των πολιτών, επισημαίνεται ότι η Γραμματεία θα εξυπηρετεί μόνο κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης, τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας όπως αναφέρονται στις σχετικές εγκυκλίους, με υποχρεωτική χρήση μάσκας από τον πολίτη όσο και από τον υπάλληλο καθώς και τήρηση της απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου.