Ανακοίνωση – Συγγράμματα

Ανακοίνωση – Συγγράμματα

Για το μάθημα “Μηχανική των Ρευστών Ι”  προστέθηκε η  επιλογή

Παπαϊωάννου Άγγελος, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ, ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86055189.

Σημείωση! Όποιος φοιτητής προμηθευτεί το ανωτέρω σύγγραμμα  ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “Μηχανική των Ρευστών ΙΙ” στο Ζ’ εξαμ. σπουδών (δηλ. η ύλη του μαθήματος περιέχεται στο εν λόγω σύγγραμμα).