Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών) των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών) των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ