Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού εξαμήνου 2022-2023_v03