ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024 (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ)

ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024 (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ)

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων παρατείνονται έως την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023.

Οι φοιτήτριες & οι φοιτητές που δεν έχουν προβεί σε δήλωση πρέπει να εισέλθουν στο φοιτητολόγιο και να πραγματοποιήσουν τη δήλωση τους.

 

Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν πραγματοποιήσει δήλωση μαθημάτων δύνανται να τροποποιήσουν ως και τρία (3) μαθήματα της υποβληθείσας δήλωσης έως και 14/11/2023 αποστέλλοντας την αίτηση αποκλειστικά από το ιδρυματικό τους email ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος mech@uniwa.gr.

ΕΝ11.05 2 Γενική Αίτηση Φοιτητή V4 141003

 

Επισημαίνουμε ότι το υποχρεωτικό επιλογής μαθήμα του 9ου εξαμήνου MM209Ε01 – Αντίστροφη Μηχανολογική Σχεδίαση (Reverse Engineering) δεν θα προσφερθεί το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024.

Όσοι έχουν επιλέξει το προαναφερόμενο μάθημα μπορούν να προβούν σε τροποποίηση της δήλωσής τους, όπως αναφέρεται παραπάνω.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το υποχρεωτικό επιλογής μάθημα του 9ου εξαμήνου MM209Ε02 – Βιομηχανική Ρομποτική θα προσφερθεί το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024.

Όσοι επιθυμούν να συμπεριλάβουν το προαναφερόμενο μάθημα μπορούν να προβούν σε τροποποίηση της δήλωσής τους, όπως αναφέρεται παραπάνω.