ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην 4η /18-03-2021 Συνεδρίαση της, ενέκρινε την  τροποποίηση του ανώτατου ορίου ωρών δηλώσεων μαθημάτων μετά από πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών.

Οι φοιτητές έως και το δέκατο (Ι0) εξάμηνο σπουδών στις ανανεώσεις δήλωσης μαθημάτων δύναται να δηλώνουν  40 ώρες ανά εβδομάδα. 

Σημειώνουμε ότι δεν τροποποιήθηκε το ανώτατο όριο ωρών για τις δηλώσεις των φοιτητών επί Πτυχίο, οι οποίες παραμένουν 52 ώρες ανά εβδομάδα.  

 Παρατείνονται οι   δηλώσεις  μαθημάτων έως και τις 31 Μαρτίου 2021.