Παροχή διευκρινήσεων για τη γραπτή εξέταση του μαθήματος «ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι»

Παροχή διευκρινήσεων για τη γραπτή εξέταση του μαθήματος «ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι»

Την Τετάρτη 16 Μαρτίου στο Εργαστήριο Ρευστομηχανικής (Γ014) στις 10.00-12.00 θα είμαι διαθέσιμος για την επίλυση αποριών και παροχή διευκρινήσεων για τη γραπτή εξέταση του μαθήματος «Θερμοδυναμική Ι», η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χειμερινής εξεταστικής περιόδου 2021-22.

 

Ο διδάσκων

Κωνσταντίνος – Στέφανος Νίκας