ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “σπουδά…ΖΩ!”