Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων Ιουνίου-Ιουλίου 2021.