Προκηρύξεις υποτροφιών κληροδοτημάτων ΙΚΥ

Προκηρύξεις υποτροφιών κληροδοτημάτων ΙΚΥ

Συνημμένα θα δείτε τρεις ανακοινώσεις και προκηρύξεις υποτροφιών από τα έσοδα κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται το ΙΚΥ. 

Συγκεκριμένα αφορούν τα κληροδοτήματα: «Εις μνήμην Μαρίας Ζαούση», «Νικ. Δ. Χρυσοβέργης» και «Λεωνίδας Νικολαΐδης».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΖΑΟΥΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΖΑΟΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ