ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. Δ.Π. ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑ.Δ.Α.