Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπων στις Συνελεύσεις των Τμημάτων