Προκήρυξη για τη θέση του Διευθυντή του Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου «Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Οχημάτων (Machine Elements Vehicles Laboratory-MEVE)» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Προκήρυξη για τη θέση του Διευθυντή του Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου «Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Οχημάτων (Machine Elements Vehicles Laboratory-MEVE)» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Εδώ θα δείτε την Προκήρυξη.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ