Προκήρυξη Θέσεων Πρακτικής Άσκησης με το πρόγραμμα ERASMUS+ Χειμερινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022.