Πρόσκληση δημόσιας υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος κ. Γεωργίου Νίνου.