ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ κας ΚΑΝΕΤΑΚΗ ΖΩΗΣ