Πρόσκληση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για Συμμετοχή στον 7ο Φοιτητικό Διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας JA Start Up 2021

Πρόσκληση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για Συμμετοχή στον 7ο Φοιτητικό Διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας JA Start Up 2021

Πρόσκληση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για Συμμετοχή στον 7ο Φοιτητικό Διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας JA Start Up 2021