Τελική έκδοση ωρολογίου προγράμματος χειμερινού εξαμήνου 2023-2024.

Τελική έκδοση ωρολογίου προγράμματος χειμερινού εξαμήνου 2023-2024.

Η τελική έκδοση του ωρολογίου προγράμματος για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024,
είναι αναρτημένη εδώ.