ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Οι φοιτητές δύνανται να τροποποιήσουν ως και τρία (3) μαθήματα της υποβληθείσας δήλωσης μαθημάτων από 22/03/2022  έως και 30/03/2022 αποστέλλοντας την αίτηση ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος mech@uniwa.gr.

Γενική-Αίτηση-Φοιτητή