ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Οι φοιτητές δύνανται να τροποποιήσουν ως και τρία (3) μαθήματα της υποβληθείσας δήλωσης μαθημάτων από 01/04/2021  έως και 10/04/2021 αποστέλλοντας την αίτηση ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος mech@uniwa.gr.