ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ “Λεωνίδας Νικολαΐδης” και “εις μνήμην Μαρίας Ζαούση”

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ “Λεωνίδας Νικολαΐδης” και “εις μνήμην Μαρίας Ζαούση”

Εδώ θα δείτε την επαναπροκήρυξη ΖΑΟΥΣΗ

Εδώ θα δείτε την Επαναπροκήρυξης Νικολαΐδης 2022-23

9ΔΓ646ΜΤΛΗ-9ΨΓ_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ