Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II

Κωδικός Μαθήματος:

MM108Υ03

Semester:

Η' Εξάμηνο-Ενεργειακή

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

http://icelab.uniwa.gr

Καθηγητές Μαθήματος

Θεοδωρακάκος Ανδρέας

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

 • Εμβαθύνουν σε λειτουργικά χαρακτηριστικά των εμβολοφόρων ΜΕΚ.
 • Γνωρίσουν τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των ΜΕΚ.
 • Κατανοούν με ποιους ακριβώς μηχανισμούς παράγονται οι ρύποι και με ποιους τρόπους μπορούν να μειωθούν.
 • Κατανοούν με ποιους τρόπους και για ποιο λόγο βελτιώνεται ο βαθμός απόδοσης.
 • Έχουν μία πρώτη επαφή με σχετικά υπολογιστικά μοντέλα και πως αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

 

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

 

Περιεχόμενο του μαθήματος

Ανάλυση του κινηματικού μηχανισμού στροφάλου – διωστήρα – εμβόλου. Υπολογισμός αδρανειακών δυνάμεων και ζυγοστάθμισή τους. Διάταξη στροφάλων, σειρά και διαστήματα ανάφλεξης πολυκύλινδρων κινητήρων, ανοιμοιομορφία περιστροφής. Ανάλυση λειτουργίας σύγχρονων κινητήρων βενζίνης άμεσης έγχυσης και σύγχρονων κινητήρων diesel κοινής γραμμής. Όρια εκπεμπόμενων ρύπων, τρόποι μέτρησης και πιστοποίησης. Εξελίξεις στα συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων (aftertreetment). Κινητήρες αερίων καυσίμων. Υπερπλήρωση και ενδιάμεση ψύξη. Υπολογιστικά μοντέλα προσομοίωσης λειτουργίας.

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (100%), που περιλαμβάνουν ερωτήσεις σύντομής απάντησης (50%) και επίλυση προβλημάτων (50%).

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Pulkrabek, W. (2016). Τεχνικές Αρχές Μηχανών Εσωτερικής Καύσης. Εκδόσεις Τζιόλα.
 • C. Ferguson, Α. Kirkpatrick (2008). Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, (μετάφραση). Εκδόσεις Γιαπούλης Σ. & Α. – Κάιζερ Χ. Ο.Ε.
 • Ρακόπουλος Κ.Δ. (2003). Μ.Ε.Κ ΙΙ Εμβάθυνση στην Κατασκευή και Λειτουργία. Εκδ. Φούντας.